Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας
Σχετικά/Βιογραφικό

Ο Ηλίας-Ιωάννης Παπαηλίας ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του ως Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 2008. Η διπλωματική του εργασία με τίτλο "Εκτίμηση αντιοξειδωτικής δράσης φαινολικών παραγώγων με φθορισμομετρία" πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Στη συνέχεια ακολούθησε εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, όπου απέκτησε προϋπηρεσία ως χημικός. Από το 2011 έως το 2014 εργάστηκε στον ιδιωτικό κλάδο σε τομείς παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε πρόγραμμα κατάρτισης στη "Στρατηγική Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων".

Από το καλοκαίρι του 2014, εργάζεται στο Εργαστήριο Νανοσύνθετων και Νανολειτουργικών Υλικών του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" στο πρόγραμμα PhotoTiGRA με τίτλο "Φωτοενεργά χρώματα TiO2/Γραφενίου για καθαρισμό αέρα". Από τις αρχές του 2015 συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα IKYDA 2015 με τίτλο "Ανάπτυξη νανοσύνθετων υλικών TiO2/Γραφενίου για φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου". Ταυτόχρονα πραγματοποιεί και τη διδακτορική του διατριβή πάνω σε νέα νανοσύνθετα φωτοκαταλυτικά υλικά.