Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3265
Σχετικά/Βιογραφικό
Ο Ιωάννης Ράπτης έλαβε το πτυχίο Φυσικής το 1989 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1996 το διδακτορικό του δίπλωμα στη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Το πειραματικό μέρος της διδακτορικής του διατριβής πραγματοποιήθηκε στο IESS-CNR (Ρώμη, Ιταλία). Το λογισμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής έγινε εμπορικό προϊόν από την εταιρεία Sigma-C (Γερμανία).
Τα ακαδημαϊκά έτη της περιόδου 1997-2003 εργάσθηκε ως εργαστηριακός/επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας σε θέματα προγραμματισμού Η/Υ και διατάξεων συλλογής δεδομένων. Παράλληλα εργαζόταν στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος’ ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης. Από το 2003 εργάζεται στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ως ερευνητής σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνολογιών και διατάξεων για μικρο/νανο συστήματα. Το 2008 δημιούργησε, σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, την εταιρεία ThetaMetrisis η οποία σχεδιάζει και κατασκευάζει ολοκληρωμένες διατάξεις για το χαρακτηρισμό υμενίων. Είναι/ήταν κύριος ερευνητής και συντονιστής σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται είτε από τη ΓΓΕΤ είτε από την Ευρ. Ένωση.
Έχει συμμετάσχει στις οργανωτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών συνεδρίων αισθητήρων και μικροσυστημάτων και είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι συγγραφέας περισσοτέρων από 130 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και κάτοχος τεσσάρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας