Θέση
Τεχνικό Προσωπικό
Σχετικά/Βιογραφικό

O κ. Κωνσταντίνος Μπούκουρας είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός και υποστηρίζει το υπολογιστικό δίκτυο του πρώην Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής και νυν Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας από το 1999. Τώρα είναι υπεύθυνος για τον web και email server του ΙΝΝ.