Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
+30 210 650 3632
Σχετικά/Βιογραφικό
H Δρ Μαρία Αντωνιάδου, είναι διπλωματούχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έλαβε το Διδακτορικό της Δίπλωμα με τίτλο «Μελέτη της φωτοηλεκτροχημικής παραγωγής υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας με υβριδικές ανόργανες/οργανικές διατάξεις» από το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, όπου απέκτησε ερευνητική εμπειρία στους τομείς της φωτοκατάλυσης, της φωτοηλεκτροχημικής διάσπασης νερού και μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Από το Μάρτιο του 2014 εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Οι κύριοι τομείς της έρευνάς της είναι οι περοβκιτικές (Perovskite Solar Cells) και φωτοευαισθητοποιημένες ηλιακές κυψελίδες (Dye Sensitized Solar Cells) και οι ηλιακές κυψελίδες κβαντικών τελειών (Quantum Dots Sensitized Solar Cells).