Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
+30 210 650 3632
Σχετικά/Βιογραφικό
H Δρ. Μαρία Γιαννούρη, είναι πτυχιούχος Φυσικός του Καποδιστριακού Αθηνών. Ως υπότοφος του Δημόκριτου έλαβε το δΔιδακτορικό της δίπλωμα με τίτλο «Παραγωγιμότητα και κβαντικά φαινόμενα σε δυσδιάσδατα υπεραγώγιμα υμένια Nb1-xTax και Zr1-xRhx» από το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Γερμανία στο Πανεπιστήμιο Bayreuth με υποτροφία Alexander von Humboldt, στη Γαλλία στο Πανεπιστήμιο Paris XI και στο CNRS Saclay όπου απέκτησε περαιτέρω εμπειρία στην κατασκευή κρυοστατών καθώς και σε μαγνητικές και ηλεκτρικές μετρήσεις υπεραγώγιμων υλικών στην περιοχή των χαμηλών θερμοκρασιών. Επίσης συμμετείχε στην εγκατάσταση των εθνικών προτύπων θερμοκρασίας υγρασίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας στη Θεσσαλονίκη. Από το 2011 εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" με κύριους τομείς έρευνας την ανάπτυξη οξειδίων μετάλλων καθώς και ανηγμένων γραφενικών οξειδίων μέσω των τεχνικών πυρόλυσης (Flame Spray Pyrolysis και Spray Pyrolysis) καθώς και την ανάπτυξη φωτοευαισθητοποιημένων ηλιακών κυψελίδων (DyeSensitizedSolarCells) από καρβονικά υλικά.