Θέση
Διοικητικό Προσωπικό
Τηλέφωνο
+ 30 210 650 3223
Σχετικά/Βιογραφικό
Η κα Καρμπαδάκη Μαρία αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά το 2004.
Σήμερα παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας στον τομέα αμοιβών και συμβάσεων.