Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3306
Σχετικά/Βιογραφικό
O Μιχάλης Πίσσας είναι Ερευνητής Α’ του INN του ΕΚΕΦΕ Δ και υπεύθυνος του έργου υπεραγωγών και μαγνητικών οξειδίων. Σπουδές: (PhD Από το ΕΜΠ 1992) στη Φυσική (Υπεραγωγιμότητα). Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργού από το ΕΜΠ (1987). Ερευνητής Α (2005)-ΙΕΥ, Ερευνητής Β (1998-2004) IΕΥ, Ερευνητής Γ (1995-1997), Επισκέπτης ερευνητής στο «Researcher at Centre de Recherches sur les Tres Basses Temperatures, CNRS, Grenoble France (1-7-96 - 31-7-97). Συνεργαζόμενος ερευνητής (1993-1995) IΕΥ.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υπεύθυνος για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την υπεραγωγιμότητα τους μαγγανίτες και τα οξείδια των στοιχείων μεταπτώσεως.
Υπεύθυνος του εργαστηρίου για τη μέτρηση μαγνητικών και φυσικών ιδιοτήτων υλικών.
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Από το 2006 διδάσκει το μεταπτυχιακό μάθημα του Κλασσικού Ηλεκτρομαγνητισμού για το διατμηματικό μεταπτυχιακό «Φυσική και τεχνολογικές εφαρμογές» του ΕΜΠ. Έχει καθοδηγήσει 5 πτυχιακές διπλωματικές, 5 μεταπτυχιακές διπλωματικές και 4 διδακτορικά.
Έχει 171 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, 1895 ετεροαναφορές και , h-factor 26.