Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
+30 210 650 3343
Σχετικά/Βιογραφικό

Μαριάννα Τριάντου, Δρ. Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Αποφοίτησε από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. από την οποία έλαβε και διδακτορικό δίπλωμα. Αποτέλεσε για σειρά ετών εργαστηριακό συνεργάτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμερών της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Από το Μάιο του 2015 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Νανοσύνθετων και Νανολειτουργικών Υλικών του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανάμειξη και η συμβατοποίηση πολυμερών, η τροποποίηση γραφενίου, η παρασκευή και ο χαρακτηρισμός νανοσυνθέτων πολυμερών και πολυμερικών μιγμάτων με ορυκτή άργιλο ή γραφένιο, η ανακύκλωση πολυμερών και πολυμερικών μιγμάτων και η εφαρμογή νανοσυνθέτων πολυμερών στην αποδέσμευση υδρόφιλων φαρμάκων. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές.