Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο
+30 210 650 3116
Σχετικά/Βιογραφικό

Η Μαρία-Έλενα Βλαχοπούλου κατέχει πτυχίο Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α. (2002) με κατεύθυνση «Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Συμπυκνωμένης Ύλης». Κατέχει γνώσεις κατασκευής και χαρακτηρισμού ηλεκτρικών διατάξεων MOS (πυκνωτές και transistors CMOS) στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσματος και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός του» για το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη «Μικροηλεκτρονική», με κατεύθυνση στην «Τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων» (2014).
Ήταν υπότροφος στο Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος», για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα ««Διεργασίες σχηματοποίησης με πλάσμα της πολυδιμεθυλικής σιλοξάνης και επιφανειακή τροποποίηση αυτής, για την κατασκευή μικρορευστονικών διατάξεων», την οποία και συγγράφει την περίοδο αυτή. Στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής, απέκτησε ερευνητική εμπειρία στο πεδίο κατασκευής μικρορευστονικών διατάξεων στον Καθαρό Χώρο και στο Εργαστήριο Πλάσματος, του Ινστιτούτου ΙΝΝ, αναπτύσσοντας την τεχνική της λιθογραφίας της μαλακής ύλης και την τεχνική εγχάραξης της πολυδιμεθυλικής σιλοξάνης με πλάσμα. Κατέχει γνώσεις κατασκευής και χαρακτηρισμού της διαβροχής «έξυπνων» επιφανειών, με στόχο την κατασκευή υδρόφοβων/φιλων και υπερυδρόφοβων/φιλων επιφανειών πολυδιμεθυλικής σιλοξάνης. Συμμετέχει σε 3 ελληνικές/ευρωπαϊκές πατέντες και είναι συγγραφέας/συν-συγγραφέας 18 δημοσιεύσεων, με συμμετοχή σε 30 συνέδρια.