Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3337
Σχετικά/Βιογραφικό
Ο Νίκος Μπούκος γεννήθηκε στην Αθήνα (1963), είναι Πτυχιούχος Φυσικός (1985) και Διδάκτωρ (1992) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θες/νίκης. Ασχολήθηκε (1993-2004), σαν μεταδιδακτορικός συνεργάτης, στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ "Δ" με την παρασκευή και μελέτη ελαφρών σύνθετων κραμάτων Al-Li για αεροναυπηγικές εφαρμογές καθώς και με την μελέτη της μικροδομής διαφόρων (μεταλλικών, ημιαγωγικών και μαγνητικών) υλικών με ηλεκτρονική μικροσκοπία. Από το 2004 εργάζεται σαν ερευνητής στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Νανοϋλικών αρχικά του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών και από το 2012 του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας όπου σήμερα κατέχει την θέση του Διευθυντή Ερευνών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 80 παρουσιάσεις σε συνέδρια που έχουν λάβει περισσότερες από 2200 ετεροαναφορές (h=24) . Τέλος έχει διδάξει "Φυσική" στα ΤΕΙ Πειραιά και Αθήνας (1994-2003) και στην ΑΣΠΑΙΤΕ (2001-2004), "Ηλεκτρικές Μετρήσεις" στο ΤΕΙ Χαλκίδας (1996-1997), ενώ διδάσκει στο προπτυχιακό μάθημα "Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών" της ΣΕΜΦΕ και "Ηλεκτρονική Μικροσκοπία" στα Μεταπτυχιακά Τμήματα "Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις", "Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: • Μελέτη δομής και ιδιοτήτων νανοϋλικών με μεθόδους ηλεκτρονικής μικροσκοπίας όπως συμβατική ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και διέλευσης (TEM), ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης υψηλής διακριτικής ικανότητας (HRTEM) και φασματοσκοπία απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων (EELS). • Παρασκευή νανοδομών ημιαγωγών με εφαρμογές στην οπτο- και μικροηλεκτρονική • Οπτικές ιδιότητες ημιαγωγών.