Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3344 / 3312
Σχετικά/Βιογραφικό
Ο Νίκος Ιωαννίδης γεννήθηκε στις Σέρρες το 1963. Απεφοίτησε απο το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1985 και απέκτησε μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στη βιοχημεία το 1991 από το King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, του Ηνωμένου Βασιλείου, στο οποίο απασχολήθηκε και ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης για 2 χρόνια. Από το 1995 ως το 1999 απασχολήθηκε ως συνεργαζόμενος ερευνητής με προσόντα Βαθμίδας Δ΄, και κατόπιν μεχρι το 2007 ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού (EPR) του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Από το Μάρτιο του 2007 εργάζεται ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.) στο ιδιο εργαστήριο του Ινστιτούτου Νανοτεχνολογίας και Νανοεπιστήμης. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην διερεύνηση της λειτουργίας ενεργών κέντρων σε βιολογικά συστήματα, τα οποία καταλύουν σημαντικές διεργασίες (μετατροπή της ηλιακής ενεργείας σε διαχωρισμό ηλεκτρικού φορτίου, διάσπαση του νερού, μεταφορά ηλεκτρονίων / πρωτονίων, κ.ά.). Έχει 39 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 925 αναφορές και h index 19 (Μάρτιος 2015, Google Scholar).