Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
210 650 3347
Σχετικά/Βιογραφικό
Νάντια Τοντορόβα, Χημικός Μηχανικός, PhD - αποφοίτησε από το "Ανώτερο Ινστιτούτο Χημικής Τεχνολογίας και Μεταλλουργίας" Σοφία. ‘Eλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στην σύνθεση και τον χαρακτηρισμό νανοσύνθετων φωτοκαταλυτικών υλικών, παραγώγων του άνθρακα και μεταλλικών οξειδίων. Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται σε τροποποίηση τιτανίας και γραφενίου, καθώς και ετεροδομές τους με στόχο την αξιοποίηση τους σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές. Συμμετέχει στην προετοιμασία και την διεκπεραίωση εθνικών και διεθνών ερευνιτικών έργων. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και αξιολογητής προτάσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ως τώρα, έχει 30 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με h-factor 11.