Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο
+ 30 210 650 3305
Σχετικά/Βιογραφικό


Ο κ. Καράλης Πέτρος, είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2015). Εκπόνησε εργασία ειδίκευσης σε Φυσικά Προϊόντα, ειδικά για το ελαιόλαδο, στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Μονάδα Σταθερών Ισοτόπων του «Δημόκριτου». Εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα στη Μονάδα Σταθερών Ισοτόπων από το 2012 και συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών και Γεωλογικών Πόρων στην Πίζα της Ιταλίας. Τέλος, έχει 10 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.