Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο
+302106503347
Σχετικά/Βιογραφικό
Η Καραπάτη Σοφία είναι κάτοχος του πτυχίου Χημικού Μηχανικού, Ε.Μ.Π και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (MSc) του ΔΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Ε.Μ.Π. Από το 2012-σήμερα είναι υποψήφια διδάκτορας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π και το θέμα μελέτης είναι «Ανάπυξη τροποποιημένων νανοσωματιδίων TiO2 για φωτοκαταλυτική οξείδωση αέριων ρύπων». Από τον Νοέμβριο του 2011 εργάζεται εκπονώντας παράλληλα την διδακτορική της διατριβή στο εργαστήριο ‘Νanofunctional and Nanocomposite Materials’ του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος.