Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο
+30 210 650 3346
Σχετικά/Βιογραφικό
Η Σοφία Τζάνη έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2010) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της» από το τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ (2012). Από το 2013 είναι υποψηφία διδάκτορας του Τμήματος Χημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και εκπονεί τη διατριβή της στο Εργαστήριο Κρυσταλλογραφίας και Υλικών Χημείας Ένταξης του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», υπό την επίβλεψη της Δρ Κατερίνας Ραπτοπούλου. Η έρευνα της αφορά στη σύνθεση και τη δομική μελέτη νέων συμπλόκων ενώσεων των μετάλλων μετάπτωσης, με έμφαση στις μαγνητικές τους ιδιότητες.