Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο
+30 210 650 3633 / 3660
Σχετικά/Βιογραφικό
Η Σεβαστή - Κυριακή Ζερβού έλαβε πτυχίο Χημείας (2009) και Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Χημική Ανάλυση - Έλεγχο Ποιότητας (2011) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος της ομάδας του εργαστηρίου Καταλυτικών - Φωτοκαταλυτικών Διεργασιών και Περιβαλλοντικών Αναλύσεων του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" από τον Νοέμβριο του 2007, όπου έκανε τα πειράματα για την πτυχιακή εργασία της και το δίπλωμα ειδίκευσης της υπό την επίβλεψη της Δρ. Αναστασίας Χισκιά. Από τον Δεκέμβριο του 2011, είναι υποψήφια διδάκτορας και κάνει τα πειράματα της διατριβής της στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" για την ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό κυανοτοξινών και φυτοφαρμάκων με SPE, LC-MS/MS, υπό την επίβλεψη της Δρ. Αναστασίας Χισκιά, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ-“CYANOWATER”. Παράλληλα, είναι αναλύτρια στο διαπιστευμένο (κατά ISO 17025) Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Αναλύσεων του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".