Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3614
Σχετικά/Βιογραφικό

Ο Θεόδωρος Στεριώτης γεννήθηκε στην Αθήνα (1966). Είναι κάτοχος πτυχίου και Διδακτορικού διπλώματος Χημείας (Τομέας Φυσικοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα των πορωδών υλικών, μεμβρανών και νανο-σύνθετων υλικών για εφαρμογές στο περιβάλλον, στην ενέργεια και στην υγεία. Πιο συγκεκριμένα κατέχει μακρά εμπειρία στην σύνθεση και κυρίως τον χαρακτηρισμό των υλικών που αναφέρθηκαν με μεθόδους ρόφησης, διάχυσης, περατότητας/εκλεκτικότητας, σκέδασης (νετρονίων και ακτινών Χ) καθώς και στους συνδυασμούς τους. Σχετικά με εφαρμογές εργάζεται κυρίως σε διαχωρισμούς και αποθήκευση αερίων (με έμφαση στο H2, CH4 και CO2) αλλά και σε ελεγχόμενη αποδέσμευση ουσιών. Πέραν των πειραματικών τεχνικών, έχει ασχοληθεί επισταμένα και με μεθόδους μοριακής προσομοίωσης.
Υπήρξε Πρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστ. Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (2007-2012), Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο 7 (Τομέας Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή) (2007-2013), Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Helmoltz-Zentrum-Berlin (πρώην Hahn-Meitner Institute) (2007-2014) και εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA, International Energy Agency) Task 22/32 (2008-σήμερα). Υπάρχει έντονη συμμετοχή σε πληθώρα Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ έχει συν-δημοσιεύσει άνω των 110 εργασιών σε βιβλία και διεθνή αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Διευθύνει το εργαστήριο HYSORB, το οποίο χρηματοδοτείται ως Ευρωπαϊκή υποδομή.