Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
+30 210 650 3137
Σχετικά/Βιογραφικό
Η Δρ. Βιολέττα Γιαννέτα γεννήθηκε το 1978 στην Πάτρα. Έλαβε το βασικό της πτυχίο στη φυσική, καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες, τα έτη 2002 και 2005 αντίστοιχα, από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 2005 έως το 2009 εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) (πρώην Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος σε συνεργασία με το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2009 έλαβε θέση ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος/ΙΝΝ, και δραστηριοποιήθηκε στο πεδίο της κατασκευής και του χαρακτηρισμού νανοδομημένων υλικών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην κατασκευή, το χαρακτηρισμό (ηλεκτρικό και δομικό), πορωδών υλικών, λεπτών υμενίων, νανονημάτων και άλλων νανοδομών καθώς και αντίστοιχων διατάξεων, σε διάφορα υποστρώματα και κυριότερα σε κρυσταλλικό Πυρίτιο. Τα τελευταία δύο χρόνια ειδικότερα, έχει εστιάσει ερευνητικά στην κατασκευή και το χαρακτηρισμό φωτοβολταϊκών διατάξεων τρίτης γενιάς, βασισμένων σε πυρίτιο. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει αναπτύξει νεωτεριστικές και απλές διεργασίες οι οποίες οδηγούν σε αρκετά αποδοτικές διατάξεις. Έχει στο ενεργητικό της 11 δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε 13 εθνικά και διεθνή συνέδρια.