Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3346
Σχετικά/Βιογραφικό

Δρ. Βασίλης Ψυχάρης ( γεν. 1959) είναι Διευθυντής Ερευνών στο ΙΝΝ, είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε το διδακτορικό του από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1989 με θέμα την κρυσταλλογραφική μελέτη οργανικών αλάτων. Η έρευνα για την εκπόνηση της διατριβής έγινε στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με υποτροφία από την Ελληνική επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει παρακολουθήσει workshops και Summer schools με θέμα την ανάλυση κρυσταλλικών δομών και εφαρμογών των ακτίνων-Χ. Είναι Υπεύθυνος του Ερευνητικού Έργου Κρυσταλλογραφίας και Χημείας Ένταξης από το 2010. Κατά την περίοδο 2009-2010 είχε τη θέση του αναπληρωτή Διευθυντή στο πρώην Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών και του Υπευθύνου Εκπαίδευσης για την περίοδο 2000-2014. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν σχεδόν όλες τις περιοχές έρευνας της κρυσταλλογραφίας Ακτίνων-Χ όπως: μετρήσεις και ανάλυση δομής μονοκρυστάλλων, μελέτη κρυσταλλικής δομής και μικροδομής πολυκρυσταλλικών δειγμάτων με τη μέθοδο Rietveld, συσχέτιση φυσικών ιδιοτήτων με χαρακτηριστικά της κρυσταλλικής δομής οργανικών υπεραγωγών, υπεραγωγών υψηλών θερμοκρασιών, σκληρών μαγνητικών υλικών, μοριακών μαγνητικών υλικών και συμπλόκων ενώσεων στοιχείων. μεταπτώσεων και σπανίων γαιών; μελέτη λεπτών υμενίων και νανοσωματιδίων με τεχνικές περίθλασης Ακτίνων-Χ; οργανολογία περιθλασιμέτρων πολυκρυσταλλικών δειγμάτων. Επίσης περιστασιακά αξιοποιεί μεγάλες εγκαταστάσεις πηγών Νετρονίων και Synchrotron για εξέταση προβλημάτων δομής. Έχει πάνω από 200 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, 4 σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, 60 παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, 1600 ετεροαναφορές και h-factor 27. Έχει συμμετάσχει σαν συντονιστής ή κύριος ερευνητής σε 10 εθνικά προγράμματα με χρηματοδότηση περίπου 0.7 Μ€ από το έτος πρόσληψης του στον Δημόκριτο (Ιούλιος 1995). Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει μια στενή συνεργασία με μεγάλες Ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες παρέχοντας την εμπειρία του στην Περίθλαση Ακτίνων-Χ πολυκρυσταλλικών δειγμάτων για επίλυση προβλημάτων RND και ποιοτικού ελέγχου.