Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+ 30 210 650 3654 / 3789
Σχετικά/Βιογραφικό

Η Δρ. Βερονίκη Βιδάλη είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1998). Στη συνέχεια εντάχθηκε ως υποψήφια διδάκτωρ, στην ομάδα του καθηγητή Ηλία Κουλαδούρου (Εργαστήριο Χημείας – Γενικό Τμήμα – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής ασχολήθηκε με την ανάπτυξη βιομιμητικής μεθοδολογίας σύνθεσης της οικογενείας των διορβικιλλινοειδών και ολοκλήρωσε την πρώτη ολική σύνθεση της δισορβικιλλινόλης, καθώς και της τριχοδιμερόλης και του δισορβιβουτενολιδίου σε συνεργασία με τον ερευνητή Α’ Ε. Πιτσινό και με την ομάδα του καθ. K. K. Νικολάου (Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο / Ερευνητικό Ινστιτούτο Scripps, ΗΠΑ). Επιπλέον, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη σύνθεση trans-anti-6,7-δικυκλικών συστημάτων, τα οποία απαντώνται σε φυσικά σεσκιτερπένια που περιέχουν επταμελείς κυκλικούς αιθέρες, ολοκληρώνοντας την κατασκευή του Α,Β-συστήματος του Adociasulfate-2 και της Τοξικόλης Α, με ασύμμετρο τρόπο, καθώς επίσης και την ολική ασύμμετρη σύνθεση των φυσικών προϊόντων (–)-Απλυσιστατίνη, (+)-12-υδροξυ-Παλισαδίνη Β και (+)-Παλισαδίνη Α και την πρώτη ολική ασύμμετρη σύνθεση της (+)-Παλισαδίνης Β. Η διδακτορική της διατριβή εκπονήθηκε εξ’ ολοκλήρου στο Εργαστήριο Σύνθεσης Φυσικών Προϊόντων και Βιοοργανικής Χημείας του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού της ασχολήθηκε και με τον σχεδιασμό και σύνθεση παραγώγων πολυαρωματικών ενώσεων με εφαρμογές στη μικρολιθογραφία, στα πλαίσια συνεργασίας της με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής και τους ερευνητές Α΄ Π. Αργείτη και Ε. Γογγολίδη. Από το 2004 και μετά, ως κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, συνέχισε να εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Σύνθεσης Φυσικών Προϊόντων και Βιοοργανικής Χημείας του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» επάνω στο σχεδιασμό και σύνθεση πολυαρωματικών ενώσεων με εφαρμογές στη μικρολιθογραφία και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής και την εταιρεία Intel. Παράλληλα, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη συνθετικής μεθοδολογίας της υπερφορίνης και άλλων βιοδραστικών φυσικών προϊόντων της οικογενείας των πολυκυκλικών πολυπρενυλιωμένων ακυλοφλωρογλυκινολών, καθώς και αναλόγων τους. Από το 2007 και μέχρι σήμερα εργάζεται ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Σύνθεσης Φυσικών Προϊόντων και Βιοοργανικής Χημείας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας με την ιδιότητα του συνθετικού χημικού. Η ολική σύνθεση φυσικών προϊόντων και αναλόγων τους με ενδιαφέρουσα βιολογική δράση, καθώς και ενώσεων με εφαρμογές στη μικρολιθογραφία και τη μικροηλεκτρονική γενικότερα, αποτελούν τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα. Έχει δημοσιεύσει δεκαπέντε εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά (h-index 8) και αναφέρεται ως εφευρέτης σε δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας.