ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΙΝΝ διοργανώνει κάθε Πέμπτη στις 12.00 επιστημονικές διαλέξεις με στόχο την ενημέρωση των ερευνητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες, την πρόοδο των φοιτητών και την πορεία των ερευνητικών συνεργασιών.

Ομιλητές είναι οι ερευνητές και οι διδακτορικοί φοιτητές του ΙΝΝ, καθώς και επιστημονικοί συνεργάτες των ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι διαλέξεις γίνονται στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου 8.

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!

 

22-Ιαν-2015

Prof. Hans-Joachim Knölker

Department of Chemistry, Technische Universität Dresden, Bergstr. 66, 01069 Dresden, Germany

Total Synthesis of Alkaloids Using Transition Metals


05-Φεβ-2015

Δρ. Παναγιώτης Καλοζούμης

Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“Local-symmetry technology: Theory and first applications”


12-Μαρ-2015

Δρ. Βασίλειος Κωνσταντούδης

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας. ΕΚΕΦΕ “Δ”

“Μορφολογικός χαρακτηρισμός νανοδομών ή Τι μπορούμε να κάνουμε με τις εικόνες μικροσκοπίων πέρα από το να τις κοιτάμε”


19-Μαρ-2015

Δρ. Ανδρέας Καλτζόγλου

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας. ΕΚΕΦΕ “Δ”

“Θερμοηλεκτρικά Υλικά στην Ανόργανη Χημεία”


26-Μαρ-2015

Δρ. Εμμανουήλ Σαρειδάκης

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας. ΕΚΕΦΕ “Δ”

“Structural studies of proteins of the immune system by X-ray crystallography”


2-Απρ-2015

Υποψήφιοι Διδάκτορες του ΙΝΝ

κ. Νεφέλη Τσίγκρη (Πρόγραμμα: Χημικές Επιστήμες για Νανοδομές και Βιολογικές Εφαρμογές)

“Χειμερικές καταστάσεις σε δίκτυα LIF νευρώνων, βασισμένα σε δεδομένα ΜRI

κ. Μαρία Αμέντα (Πρόγραμμα: Αρχαιομετρία)

“Μηχανισμοί και παράμετροι βελτιστοποίησης του κύκλου ζωής των παραδοσιακών άσβεστο-κονιαμάτων”


16-Απρ-2015

Δρ. Δημήτρης Σιούλας

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας. ΕΚΕΦΕ “Δ”

“Κεραμικοι αφροί για εφαρμογές δόμησης και συλλογής ενέργειας”


23-Απρ-2015

Δρ. Ανδρέας Καϊδαντζής

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας. ΕΚΕΦΕ “Δ”

Μαγνητικές RAMs: towards high density non-volatile memories”


28-Απρ-2015

Prof. Dr. Gregory Korshin

University of Washington, Dept. of Civil and Environmental Engineering, Seattle, USA

“Absorbance and Fluorescence Spectroscopy in Examining Mechanisms and Predicting the Efficiency of the Degradation of Emerging Contaminants in Advanced Oxidation Processes”


30-Απρ-2015

Υποψήφιοι Διδάκτορες του ΙΝΝ

κ. Κοσμάς Έλληνας (Πρόγραμμα: Νανοηλεκτρονική, Φωτονική και Μικροσυστήματα)

“Αμφίφιλες και αμφίφοβες επιφάνειες ενσωματωμένες σε μικροροϊκές διατάξεις πάνω σε ψηφίδα με εφαρμογές στη χημική ανάλυση”

κ. Σοφία Καραπάτη (Πρόγραμμα: Μαγνητισμός και Υπεραγωγιμότητα: Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές)

“Ανάπτυξη Τροποποιημένων Νανοσωματιδίων Τιτανίας για Οξείδωση Αέριων Ρύπων”


14-Μάï-2015

Δρ. Μαριάννα Βασιλακάκη

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας. ΕΚΕΦΕ “Δ”

“Μαγνητικά Νανοσωματίδια για βιοϊατρικές εφαρμογές”


21-Μάï-2015

Δρ. Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας. ΕΚΕΦΕ “Δ”

“Ανάπτυξη λεπτών υμενίων από πρωτότυπα συστήματα εναπόθεσης και η χρήση τους στη Μικροηλεκτρονική”

 

28-Μάï-2015

Δρ. Παναγιώτης Σαράφης

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας. ΕΚΕΦΕ “Δ”

“Το πορώδες πυρίτιο ως υπόστρωμα για την ολοκλήρωση σε Si υψηλής απόδοσης παθητικών διατάξεων RF και κεραιών”


11-Ιουν-2015

Καθηγ. Αθανάσιος Γκιμήσης

Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“Αναστολείς της Φωσφορυλάσης του Γλυκογόνου: Σύνθεση, Κινητική, Κρυσταλλογραφική και in vivo Μελέτη Αντιδιαβητικής Δράσης”


25-Ιουν-2015

Prof. Jiaguo Yu

Wuhan University of Technology, China

“Graphene in Photocatalysis”


23-Σεπτ-2015

Joint seminar of Institute of Nanoscience and Nanotechnology & Complex Systems and Applications Network

Profs. Gregoire Nicolis & Catherine Rouvas-Nicolis

Interdisciplinary Center for Nonlinear Phenomena & Complex Systems, Université Libre de Bruxelles

“Kinetics, Statistics and Thermodynamics of Fluctuation-induced Transitions between Metastable States”


01-Οκτ-2015

Dr. Sanjoy Kr. Mahatha

Istituto di Struttura della Materia (ISM)- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) και

VUV-Photoemission Beamline Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Si on Ag(111): electronic properties of silicene and multilayer Si films”


15-Oκτ-2015

Dr Sawako Nakamae

Laboratoire de Physique du Solide de l’École Supérieur de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI), Paris

Research activities on magnetic nanoparticles at SPHYNX-SPEC:from supermagnetism to new applications


22-Οκτ-2015

Δρ Νικόλαος Νικολάου

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας. ΕΚΕΦΕ “Δ”

“Διατάξεις παγίδευσης φορτίου (MEMORIES) με τη χρήση νέων διηλεκτρικών υλικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς”


05-Νοε-2015

Δρ Αναστάσιος Λαμπρόπουλος

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δ”

“Συστήματα υποστηριζόμενων ιοντικών υγρών για τη δέσμευση του CO2”


12-Νοε-2015

Δρ. Αντώνιος Δούβας

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δ”

“Ενσωμάτωση πολυοξομεταλλικών ανιόντων (ΠΟΜ) μέσα σε πολυμερικά υμένια για κατασκευή ηλεκτρονικών μικροδιατάξεων και χρήση στρωμάτων ΠΟΜ σε οργανικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις


19-Νοε-2015

Prof. Dr. Georg Gescheidt

Institute of Physical and Theoretical Chemistry, Graz University of Technology, Graz, Austria

Chemical Reactions Involving Species with Unpaired Electrons”


26-Νοε-2015

Dr. Anno Hein

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δ”

Thermal properties of ceramics and clay-based building materials – Modelling, Testing and Application”


03-Δεκ-2015

Δρ. Αναστασία Χισκιά

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δ”

“Οι  κυανοτοξίνες ως αναδυόμενοι ρύποι. Από την ανάλυση στην απομάκρυνση τους με προηγμένες οξειδωτικές διεργασίες”


10-Δεκ-2015

Επίκ. καθηγ. Δημήτριος Γεωργιάδης

Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“Συνθετικές προσεγγίσεις και εφαρμογές φωσφινικών ψευδοπεπτιδίων ως αναστολείς μεταλλοπρωτεασών Zn”


17-Δεκ-2015

Δρ. Δημήτριος Νιάρχος

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δ”

Τhermal metamaterials: transformation thermodynamics and heat focusing”


18-Δεκ-2015

Prof. Efthimios Kaxiras

Department of Physics and School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University,

Cambridge MA 02138 USA

Properties of 2D layered heterostructures: theory and applications

Msc/ PhD Programmes

Opportunities for Graduate Students

Διπλωματική

Πρακτική

Resources/ Educational Material

Στατιστικά

PDF Σεμιναρίων

PDF Θερινών Σχολείων

OPEN POSITIONS

Internships

Scholarships/ Grants

ΝΕΑ/ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ