Ταξιδεύοντας στο Σύμπαν συνάντησα τον Οδυσσέα

«Ταξιδεύοντας στο Σύμπαν συνάντησα τον Οδυσσέα» με θέμα «Η NASA συναντά τον Όμηρο και …γράφεται ιστορία», Κόρινθος, 14 Φεβρουαρίου 2017,  «Ο Κυνηγός Υλικών ταξιδεύει στην Ελλάδα με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών»

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Κυνηγός Υλικών» (http://www.materialsfuture.eu/)

Εκδήλωση: «Ταξιδεύοντας στο Σύμπαν συνάντησα τον Οδυσσέα» με θέμα «Η NASA συναντά τον Όμηρο και …γράφεται ιστορία», Κόρινθος, 14 Φεβρουαρίου 2017, Χώρος διεξαγωγής: Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, Οργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου.

Στα πλαίσια διάχυσης του εκπαιδευτικού υλικού της ιστοσελίδας http://www.materialsfuture.eu/ στα σχολεία της Ελλάδας, με το εθελοντικό πρόγραμμα «Ο Κυνηγός Υλικών ταξιδεύει στην Ελλάδα με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών».