Βραδιά Ερευνητή 2016

 

Το ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από ηλικία, αντικείμενο και επίπεδο εκπαίδευσης, μυήθηκε στον μαγικό κόσμο των Υλικών, με την παρουσίαση της ταινίας “Μυστική ζωή των Υλικών” http://www.materialsfuture.eu/gr στο αμφιθέατρο του ΙΝΝ, στην εκδήλωση της Βραδυάς του Ερευνητή (30 Σεπτεμβρίου 2016)