Αdvanced nanocomposite materials for oil wastewater treatment through selective adsorption of heavy metals and crude oil

LEADER:

PANAGIOTIS DALLAS

START DATE:

01/06/2023

LATE DATE:

31/12/2024

FUNDING SOURCE:

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Skip to content