Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας – Γ. Τάσιου-20/6, 15:30

DATE:6-07-2023

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 20/06/2023 στις 15:30, στην παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Γιώργου Τάσιου, φοιτητή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις".
Ο τίτλος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι: "Νάνο-δομημένες πολυμερικές και μεταλλικές επιφάνειες για αύξηση ευαισθησίας ανίχνευσης οργανικών ουσιών με φασματοσκοπία Raman"

Η παρουσίαση θα γίνει δια ζώσης στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου 26,
αλλά και διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο zoom.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86461423646

Meeting ID: 864 6142 3646


Περίληψη Εργασίας:
Η επιφανειακά ενισχυόμενη φασματοσκοπία Raman (SERS) αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, που χρησιμοποιείται ευρέως στις χημικές και βιολογικές επιστήμες, καθώς επίσης και στις επιστήμες υλικών. Η ικανότητα που έχει στο να παρέχει ένα ακριβές φασματικό αποτύπωμα της κάθε ουσίας και η ισχυρή ενίσχυση ακόμα και ενός πολύ ασθενούς σήματος, την έχει κάνει να κερδίζει συνεχώς το έδαφος απέναντι σε άλλες τεχνικές ανίχνευσης. Χρησιμοποιώντας το φαινόμενο SERS είμαστε ικανοί να αναγνωρίσουμε ακόμα και απειροελάχιστη ποσότητα κάποιας ουσίας, γεγονός που τη καθιστά καθοριστικής σημασίας για πληθώρα εφαρμογών.
    Σε αυτή την εργασία θα αναπτυχθούν οι αρχές της φασματοσκοπίας Raman και του φαινομένου SERS, καθώς και θα γίνει μία ανάλυση του state of the art, όσον αφορά τις επιφάνειες που κατασκευάζονται προς ανίχνευση ουσιών.
    Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση επιφανειών ικανών για ανίχνευση οργανικών ουσιών σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις. Οι επιφάνειες που θα αναπτυχθούν είναι δύο ειδών. Το πρώτο είδος είναι νάνο-δομημένες μεταλλικές επιφάνειες και το δεύτερο επιμεταλλωμένες πολυμερικές (PMMA) επιφάνειες.
    Οι ουσίες προς ανίχνευση είναι η Rhodamine 6G (R6G) και η Crystal Violet (CV). Οι ουσίες αυτές αποτελούν κοινούς δείκτες με χαρακτηριστική φασματική υπογραφή, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες για μελέτη. Χρησιμοποιώντας αυτές τις ουσίες θα επιχειρήσουμε να βελτιστοποιήσουμε τη μορφολογία των επιφανειών που θα κατασκευαστούν.
Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι οι επιφάνειες που θα αναπτυχθούν, να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά με σκοπό ανίχνευση εκρηκτικών και τοξικών ουσιών. Τέτοιες ουσίες αποτελούν παγκόσμια απειλή, λόγω τρομοκρατικών και πολεμικών απειλών και η έγκυρη και έγκαιρη ανίχνευση τους μπορεί να είναι καίριας σημασίας. Με την βελτιστοποίηση επιφανειών, που ανιχνεύουν τους κοινούς αυτούς δείκτες που προαναφέρθηκαν, κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση.

Skip to content