Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας – Λ. Μανουρά – 7/7, 14:30

DATE:6-07-2023

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 07/07/2023 στις 14:30 στην παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Ε. Μανουρά, φοιτητή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις".

Ο τίτλος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι: "Κατεργασία εμπορικών μεμβρανών με χρήση τεχνολογίας πλάσματος για υπερυδροφοβικότητα και αυξημένη απόδοση αφαλάτωσης νερού"

Η παρουσίαση θα γίνει δια ζώσης στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου 26,
αλλά και διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο zoom.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83193358395
Meeting ID: 831 9335 8395


Περίληψη Εργασίας:
Στο μέλλον η ανάγκη για μεγαλύτερες ποσότητες γλυκού νερού θα αυξηθούν εκθετικά, ως αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμού και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, καθώς και της επέκτασης των βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων. Η συλλογή νερού από την υγρασία της ατμόσφαιρας και την ομίχλη καθώς και η αφαλάτωση του νερού με χρήση μεμβράνης είναι δύο πιθανές λύσεις του προβλήματος και για τις δύο αυτές λύσεις έχει προταθεί η χρήση υπερυδρόφοβων, ιεραρχικά νανοδομημένων επιφανειών. Η κατασκευή νέων υπερυδρόφοβων μεμβρανών, για αφαλάτωση, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών οι οποίοι χρησιμοποιούν ποικίλες τεχνικές για την υλοποίηση του στόχου αυτού. Επιπλέον μία άλλη κατεύθυνση είναι η επεξεργασία των εμπορικών μεμβρανών που ήδη υπάρχουν για βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, χρησιμοποιείται τεχνολογία πλάσματος για την επιφανειακή κατεργασία εμπορικών υδρόφιλων και υδρόφοβων μεμβρανών αντίστοιχα προκειμένου να γίνουν υπερυδρόφοβες για την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους κατά την διαδικασία αφαλάτωσης. Οι τεχνικές πλάσματος που χρησιμοποιούνται είναι αρχικά εγχάραξη με αέριο οξυγόνο (Ο2) σε αντιδραστήρα ICP για να αυξηθεί η τραχύτητα των μεμβρανών ενώ στην συνέχεια γίνεται εναπόθεση ενός λεπτού υδρόφοβου υμενίου μέσω πλάσματος αερίου φθοριωμένου κυκλοβουτανίου C4F8 για την υπερυδροφοβοποίησή τους. Οι βέλτιστες επεξεργασμένες μεμβράνες αφού χαρακτηριστούν ως προς τις ιδιότητες διαβροχής τους, την επιφανειακή τους μορφολογία κ.α χρησιμοποιούνται σε διάταξη απόσταξης μέσω μεμβράνης (Membrane Distillation - MD) και τα αποτελέσματα που συλλέγονται συγκρίνονται με αυτά των μη επεξεργασμένων μεμβρανών για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την βελτιστοποίηση τους για αφαλάτωση.

Skip to content