Σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων μικροσκοπίας 2024 – ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ “Δ”

DATE:23-04-2024

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν δωρεάν.

Λόγω της υβριδικής διεξαγωγής τους, δεν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης βεβαιώσεων παρακολούθησης.

Η πρόθεση παρακολούθησης των σεμιναρίων μπορεί να δηλωθεί μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 στην ηλεκτρονική φόρμα:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEG1RkorN83-i1zBdj6EPQocCorr_kIRetJMyszwr-zZ7FIw/viewform

Skip to content