Centrifuges

Centrifuges:

  1. Table Top Micro Refrigerated Centrifuge KUBOTA 3520 (Kubota Corporation, Japan)
  2. Refrigerated microcentrifuge Sorvall RCM14 (DUPONT, Nwetown, USA)
  3. Laboratory centrifuge JP SELECTA (Meditronic, Barcelona, Spain)
Skip to content